privacybeleid samensex.nl       

1. Minderjarigen
Personen beneden de leeftijd van 18 jaar komen niet in aanmerking voor gebruik van onze diensten.
Wij verzoeken gebruikers dan ook nadrukkelijk om op geen enkele wijze enige informatie op de site te plaatsen, noch te laten plaatsen, van -of enige informatie m.b.t. minderjarigen. Vermoedt u dat er ergens deze ook ons inziens ethisch morele grens overschreden wordt, dan verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit aan onze Administratie kenbaar te maken opdat deze aktie kan ondernemen om ten minste de informatie te verwijderen.

2. Informatie die we verzamelen
In ons online "anonieme registratieformulier" vragen wij je ons te voorzien van bepaalde informatie zoals je leeftijd, e-mailadres en het type relatie waar je naar op zoek bent. Echter, niets van jouw persoonlijke informatie is op enige manier toegankelijk voor het publiek tenzij je het zelf publiekelijk maakt op je profiel. Tijdens het gebruik van onze site verzamelen we automatisch bepaalde informatie als jouw IP-adressen, e-mailadressen en zoekakties met als doel de diensten te verbeteren. Indien je ons persoonlijke correspondentie stuurt zoals e-mails of brieven of wanneer andere gebruikers of derden met ons corresponderen over je activiteiten of publicaties op de site kunnen wij zulke informatie verzamelen in een bestand dat alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personeelsleden.We kunnen ook commentaar van andere gebruikers over je verzamelen binnen onze afdeling klachten. Dit is om misbruik van onze systemen te voorkomen en jouw informatie wordt dan ook derhalve enkel ingzien wanneer daar etisch en moreel gegrondde redenen toe zijn conform onze wettelijke voorwaarden.

3. Ons gebruik van jouw informatie
We maken intern gebruik van persoonlijk identificerende informatie van onze gebruikers om onze marketinginspanningen en de diensten te verbeteren, het gebruik van onze site statistisch te analyseren, onze inhoud te verbeteren en producten aan te bieden en onze site qua inhoud en layout aan te passen. We zijn ervan overtuigd dat dit ons in staat stelt onze site te verbeteren en je online ervaring een betere te maken door aan je wensen tegemoet te komen. We kunnen jouw persoonlijk identificerende informatie ook gebruiken om je informatie aan te bieden die, in sommige gevallen, gericht is op jouw interesses, zoals bepaalde banners en promoties. We sturen ook periodiek updates naar onze leden per e-mail. We gebruiken persoonlijk identificerende informatie voor het oplossen van meningsverschillen en problemen en het ten uitvoer brengen van onze Algemene Voorwaarden.

4. Vrijgeven van jouw informatie
Wij verkopen of verhuren jouw persoonlijke informatie niet aan enige derde partij zonder jouw expliciete toestemming. We geven massainformatie (lees; geen persoonsgebonden informatie) aan adverteerders en voor andere marketing- en promotionele doeleinden. Echter, ook in deze situaties verstrekken wij geen informatie die gebruikt kan worden om je persoonlijk te identificeren. Om een gezonde gemeenschap te handhaven werkt samensex.nl mee aan informatieverzoeken van ordehandhavers en met alle derden om het intellectuele eigendom en andere rechten te handhaven. We behouden ons het recht voor persoonlijk identificerende informatie bekend te maken indien de wet dit vereist en wanneer wij van mening zijn dat onthulling nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan gerechtelijke procedures, gerechtelijke bevelen of legale processen die betrekking hebben op onze Website. Samensex.nl werkt samen met externe gerenommeerde bedrijven voor het verwerken van eventuele transacties en informatieuitwisseling.

5. Jouw gebruik van informatie van andere leden
Je mag informatie die je van andere leden hebt verkregen of uit eigen beweging hebt verzameld van een profiel van een persoon nooit gebruiken voor commerciŽle doeleinden, voor spam, voor lastigvallen of onwettige bedreigingen te uiten aan het adres van een persoon middels onze website. Doe je dit toch dan zal zonder pardon jouw ip-adres geband worden en mogelijk met behulp van -en krachtens de wet vervolging worden ingezet.

6. Beheer van jouw wachtwoord
Je mag jouw wachtwoord niet aan derden bekendmaken of het met anderen delen. Indien je, ondanks voorgaande, de controle over jouw wachtwoord verliest kan dit grote gevolgen hebben voor jouw persoonlijke informatie en kun je onderwerp zijn van illegale of bindende acties die in jouw plaats, of zelfs uit jouw naam worden ondernomen. Derhalve dien je dan ook direct wanneer je bemerkt dat je gegevens om welke reden dan ook niet meer geheim zijn, jouw wachtwoord te wijzigen of zonodig je profiel op te heffen om met nieuwe anonieme gegevens opnieuw anoniem een profiel te plaatsen.

7. Bekijken en aanpassen van jouw persoonlijke informatie
Wanneer je jezelf geregistreerd hebt zul je in staat zijn jouw persoonlijke informatie op samensex.nl aan te passen. Wij verzoeken je om jouw informatie zo snel mogelijk na plaatsing verder aan te vullen en zonodig te herzien wanneer je bijvoorbeeld persoonlijke informatie publiekelijk hebt geplaatst terwijl dat niet je bedoeling was. Wij verzoeken je dringend jouw wachtwoord periodiek te wijzigen om zo misbruik van jouw profiel, en mogelijk van jouw persoonlijke informatie, te helpen voorkomen.

8. Verzamelen van informatie door derden
Ons beleid gaat alleen over gebruik en vrijgeven van informatie die onze systemen automatisch over je verzamelen. In het geval dat je informatie vrijgeeft aan anderen die onze systemen gebruiken of andere sites op het Internet kunnen andere regels gelden m.b.t. hun gebruik van de persoonlijke informatie die je hen verstrekt. Terwijl samensex.nl nauw samenwerkt met haar partners om je van de hoogste privacy te verzekeren raden we je aan goed te overwegen ofdat en voordat je jouw persoonlijke informatie aan anderen ter beschikking stelt. We kunnen externe advertentiebureaus gebruiken om advertenties uit onze naam te publiceren. Deze bedrijven mogen cookies gebruiken om de effectiviteit van de advertenties te meten.

9. Veiligheid
Samensex.nl heeft veiligheidsmaatregelen genomen om verlies, misbruik en wijziging van informatie onder controle te houden. Samensex.nl pleegt standaard onderhoud en inspanning om de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijk identificerende informatie te waarborgen. In het bewustzijn dat er op het internet niet iets is als "perfecte beveiliging" zullen de technisch verantwoordelijken van samensex.nl eraan blijven werken je een veilig gebruik van onze services te verzekeren.

10. Informatie aanpassen of verwijderen
Je kunt te allen tijde jouw informatie aanpassen of verwijderen uit onze database.

* Stuur een bericht aan onze Administratie.
* Log in met jouw "profiel ID#" en Wachtwoord, en Wijzig of Verwijder je samensex.nl Profiel.


januari 2008

Inloggen | webmasters linkruil | contact | voorwaarden
© 2008 samensex.nl